Badania przestrzeni pracy

Badanie pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie zapotrzebowania na przestrzenie w firmie w odniesieniu do kultury i kierunku rozwoju organizacji oraz kierunku zmiany związanej z rearanżacją wnętrza. W ramach badania posługujemy się metodami ilościowymi oraz jakościowymi. Nasza metodologia wspiera optymalne projektowanie przestrzeni.

Jakie są korzyści
z badania przestrzeni pracy?

Poznanie oceny funkcjonalności obecnej przestrzeni pracy

Poznanie kultury firmy na tle innych organizacji

Poznanie zróżnicowania sposobów pracy

Poznanie stosunku do zmiany przestrzeni

Informacje na temat możliwości zwiększania efektywności pracowników

Sprawdzanie możliwości optymalizacji przestrzeni

Plan funkcjonalno-użytkowy przygotowany w oparciu o wyniki badań

BLOG

BADANIA
przestrzeni pracy In Design - Zarządzanie i nowe trendy w aranżacji biur

Czytaj więcej