PRIMA POLAND

Celem firmy Prima Poland było przeprowadzenie rewolucji w sposobie myślenia pracowników oraz wspieranie ich kreatywności i komunikacji. Prima Poland w nowej siedzibie chciała odejść od tradycyjnego układu pokojowego. Wymagania klienta zostały zrealizowane na podstawie szczegółowych analiz dotyczących potrzeb pracowników.

Już na etapie wyboru budynku dla nowej siedziby firmy kierowano się możliwością stworzenia wyłącznie przestrzeni open space. Specjalnie zaprojektowany system meblowy zastosowany w open space grupuje pracowników w zespoły, tym samym ułatwiając współpracę. W ramach biura znajdują się wszystkie elementy nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Realizacja projektu: 2013
Powierzchnia projektowana: 900 m2.
Nasza rola: aranżacja powierzchni, projekt architektoniczny, koordynacja, nadzory

PRIMA POLAND