Deloitte

Założeniem projektowym było przeniesienie i zmiana sposobu pracy na przestrzeń flexibility space. Pracownicy nie mają przypisanych biurek, ale nadal pracują w swoich zespołach w bardziej elastycznych warunkach pracy. Wyniki badań In Design pokazały różnorodność w sposobach pracy zespołów, co zostało uwzględnione w projekcie architektonicznym.

Specyfiką firmy było wydzielenie odrębnej strefy klienckiej od pracowniczej. Założenia te widoczne są również w designie. Strefa pracownicza ma zdecydowanie bardziej domowy i kameralny charakter, natomiast kliencka pokazuje profesjonalizm firmy i podkreśla jej wartości.

Realizacja projektu: 2015/2016
Powierzchnia: ok. 12 000 m2
Nasza rola: badanie przestrzeni pracy, projektowanie wnętrz, koordynacja projektów branżowych, nadzory autorskie

Autorzy projektu: Zbigniew Kostrzewa, Anna Pyłka

Deloitte