Colliers

Firma Colliers borykała się z brakiem przestrzeni i niedostateczną powierzchnią planów specyficznej branży (nieruchomości). Wyniki badań In Design pokazały, że można zaaranżować przestrzeń w formie flexibility space, co oznacza więcej miejsca do spotkań wewnętrznych, nieformalne miejsca pracy, miejsca do pracy „cichej”, możliwość rezygnacji z pokojów gabinetowych na rzecz wzmocnienia pracy zespołowej i integracji pracowników.

Pracownicy nie mają przydzielonych na stałe miejsc pracy. Sami wybierają miejsca, w których chcą pracować w zależności od wykonywanego zadania.

Realizacja projektu: 2014
Powierzchnia: ok. 2000 m2
Nasza rola: badanie przestrzeni pracy, projektowanie wnętrz, projekt wykonawczy, koordynacja projektów branżowych, nadzory autorskie

Autorzy projektu: Zbigniew Kostrzewa, Kamil Turowski, Anna Pyłka

 Colliers